Ledige stillinger sesongen 2020

Sommeren 2020 er det enkelte stillinger ledig som aktivitetsleder på sommerleir. Pga koronapandemien er det noe uavklart hva som er behovet for de enkelte ukene pga sene bestillinger av plass på sommerleir, men vi forventer å avvikle ukene som publisert. Antall barn som melder seg på vil definere det endelige behovet for aktivitetsledere.

Vi er klar over at det er mange som har mistet sin ordinære sommerjobb og som er på utkikk etter alternativer. Vi oppfordrer derfor de som er interessert til å sende oss en kort søknad pr mail samt en enkel CV med referanse(r). 

Når dere sender inn søknad er det fint om dere allerede i søknaden oppgir hvilke uker som det er ønskelig med jobb, både 1. prioritet samt 2. prioritet. Det er også ønskelig at dere oppgir om dere har behov for losji på leirstedet under uka. Kost og losji under uka er inkludert ved behov men må beskattes iht gjeldende lovverk.

Enkelte av stillingene som aktivitetsleder vil inkludere ansvar som reiseleder t/r Oslo på dagene med ankomst (mandag) og hjemreise (lørdag). Fortrinnsvis ansatte med hjemadresse i Oslo/Viken vil prioriteres til denne stillingen. 

Om stillingene:

Stillingene inngår i en ukesturnus hvor man arbeider alle dager mandag til lørdag. Turnusen er definert som tre økter pr dag hvor man har fri en av disse. Øktene er frokost til middag, middag til kveldsmat og kveldsmat til legging. I tillegg til ansvar for å være med barna på definerte aktiviteter er man ansvarlig for enkelte tilleggsoppgaver, eksempelvis ansvarlig for legging, nattevakt, smøre og servere knekkebrød og frukt før legging, vekking, renhold av fellesarealer m.m. Gjennom dagen har man ansvar for å følge opp barna under sine daglige gjøremål, alt fra tannpuss om morgen til å holde orden på soverommet, gi støtte ved hjemlengsel, til å veilede under turer og aktiviteter. Man har ansvar for å påse at barna har generelt god oppførsel og må gripe inn i situasjoner som oppstår under dagene.

Smitteverntiltak: på grunn av pågående koronapandemi vil leiren være underlagt en del smitteverntiltak under leirukene. De ansatte må følge de retningslinjer som leiren definerer samt være frie for smitte/ikke underlagt karantene eller andre begrensninger av helsevesenet. Informasjon om dette vil bli gitt ved bekreftelse på ansettelse og gjennomgått før leiruka begynner.

Lønn:

Stillingene lønnes etter tariff definert av NHO Reiseliv som vi er medlem av. Vi har ikke en spesifikk tariff for vår egen virksomhet men følger NHO sine generelle tariffer. Det ytes feriepenger samt kost og losji med beskatning iht enhver tids gjeldene satser.

Lønn utbetales normalt 12. i påfølgende måned det er arbeidet, dvs for arbeid i juli utbetales dette 12. august. Forskudd kan ytes etter endt/påbegynt arbeid etter nærmere avtale.

Leiren har mange aktiviteter men det forventes ikke man skal kunne beherske alle disse, det viktigste for oss er en blanding av ansatte som sammen kan skape en super uke for barna. Generell friluftsinteresse er viktig, men også å kunne gi barna varierte aktiviteter og opplevelser på leirområdet.

Kvalifikasjoner som ønskes, dvs opplys i søknad hvilke av disse du innehar:

- Førerkort klasse B

- Båtførerprøven

- Førstehjelpskurs

- Livredningsprøven/badevaktbevis

- Brattkort

Søknad på stilling som aktivitetsleder sendes pr mail til leirskole@bjontegaard.no. Eventuelle spørsmål bes rettet til mobil 932 89 639 i forkant av at søknad sendes.

Pga stort antall søknader om dagen kan man dessverre ikke forvente umiddelbart svar.

IMG_3918

IMG_3918

IMG_5594

IMG_5594

20190613-IMGL2174

20190613-IMGL2174

20190613-IMGL2091

20190613-IMGL2091

20190612-IMGL2038

20190612-IMGL2038

IMG_9084

IMG_9084

IMG_8910

IMG_8910

IMG_8522

IMG_8522

IMG_7448

IMG_7448

IMG_7542

IMG_7542

IMG_7282

IMG_7282

IMG_7356

IMG_7356

IMG_7090

IMG_7090

sidelogo.png
rgf_logo_jpg.jpg

Meld deg på våre arrangementer: 

  • Camp Bjøntegaard Facebook
  • Camp Bjøntegaard Instagram

Bjøntegaard Leirskole og Leirsted AS 
Hanestadveien 1735
2478 Hanestad
Telefon: +47 93 28 96 39
E-post: leirskole@bjontegaard.no

© 2019 by Camp Bjøntegaard

checkin.jpg
rn-tekst-profil.jpg