priser, betingelser og Praktisk informasjon

BjøntegaardIkonerBlå-17.png

Priser og betingelser:

Ved bestilling av leirskoleopphold vil skoleeier bli bedt om å fylle ut et skjema som bekreftelse på bestillingen av leirskoleoppholdet. Siden tilskudd til leirskoleopplæringen fra og med 2020 er innlemmet i kommunenes rammeoverføring vil det ikke belastes en særskilt kostnad som det skal kreves refusjon for: det er endret prismodell slik at kostnaden for oppholdet har et påslag av undervisningskostnad.

Priser skoleåret 2020/2021:

Leirskoleopphold mandag - fredag (fire overnattinger): kr. 2100,- pr elev. Ved bestilling av oppholdet vil det faktureres et depositum på 10% som avregnes ved sluttfakturering. 

Undervisningen har et tillegg på kr. 800,- pr elev slik at samlet pris for oppholdet blir kr. 2900,-. Leirskolen benytter delingstall på 22 pr elevgruppe for fastsetting av tillegg for undervisning. For skoler som bestiller opphold for elevgrupper på mindre enn 15 elever vil det påløpe en minimumspris for undervisningen på kr. 13 000,- med mindre man har bestilt en uke hvor man kan slå sammen undervisningsgruppene med andre som har bestilt. For mindre elevgrupper ber vi dere ta kontakt i forkant av bestillinger for å avklare hensiktsmessige uker.

Faste avtaler:

Skoler og kommuner med faste avtaler innvilges en rabatt på 10% på de gjeldende prisene og det vil ikke kreves inn depositum i forkant. Det tegnes en avtale mellom leirskolen og kommunen som definerer minimum ett års oppsigelsestid og krav til depositum frafalles dermed.

Avslutningstur eller annen klassetur?

Innimellom har vi besøk av klasser som ikke ønsker et rent leirskoleopphold men en avslutningstur for 10. klasse, en tur i tillegg til skolens ordinære leirskoletur osv. I disse tilfellene er det mange ulike pakker som kan defineres for oppholdet og det vil kunne avvike prismessig fra den ordinære prismodellen for et leirskoleopphold. Send oss en henvendelse med informasjon om hva som ønskes av aktiviteter og undervisning så syr vi sammen en pakke for dere. 

Praktisk informasjon:

I forkant av oppholdet vil det sendes ut en infoskriv med praktisk informasjon til både klasselærere og foresatte, informasjon som bør gjennomgås på foreldremøte i forkant av oppholdet.

Reise til og fra leirskolen:

Leirskolen ligger 100m unna Hanestad stasjon på Rørosbanen og for mindre elevgrupper kan en togreise anbefales som et billig og miljøvennlig alternativ. De fleste skolene som besøker oss ankommer med buss og leirskolen kan formidle busstransport via våre samarbeidsavtaler. Pris vil variere med antall og avstand, og leirskolen kan i enkelte tilfeller prøve å samordne bestilling og transport fra skoler dersom dette er praktisk mulig med antall og reiserute, et alternativ som i en del tilfeller kan gi redusert pris for bussreisen. Ta kontakt så gir vi et tilbud på dette også.

sidelogo.png
rgf_logo_jpg.jpg

Meld deg på våre arrangementer: 

  • Camp Bjøntegaard Facebook
  • Camp Bjøntegaard Instagram

Bjøntegaard Leirskole og Leirsted AS 
Hanestadveien 1735
2478 Hanestad
Telefon: +47 93 28 96 39
E-post: leirskole@bjontegaard.no

© 2019 by Camp Bjøntegaard

checkin.jpg
rn-tekst-profil.jpg