Priser og betingelser

 

PRISER 2020:

 • Pris pr barn er for sesongen 2020:

  • Sommerleir junior og ungdom med varighet mandag til lørdag: kr. 3 990,- pr uke.

  • Temaleir: enkelte temaer som kan velges kan medføre noe tillegg i pris. Dette velges ved påmelding. Prisene publiseres så fort temaene er definert. Det er også åpnet for å delta på temakursene på dagtid uten å måtte bestille leiropphold for en hel uke. 

   • Prisene for temaukene vil oppgis så fort de er endelig bestemt og publisert.

  • Ved opphold flere uker betales det et tillegg på kr. 750,- pr barn for oppholdet fra lørdag til mandag.

 

 • Pris for fellesreise er kr. 850,- tur/retur Oslo og kr. 425,- for enkeltreise. Kortere strekning medfører tilsvarende reduksjon i pris.

  • Oslo S: kr. 850,-

  • Lillestrøm: kr. 800,-

  • Gardermoen: kr. 750,-

  • Eidsvoll: kr. 675,-

  • Hamar: 600,-

  • Elverum: 525,-

  • Rena: 400,-

  • Koppang: 300,-

 

 • Søskenmoderasjon innvilges med:

  • fra barn nr 2: 20%

  • gjelder ikke fellesreise, kun oppholdsprisen

 

BESTILLING

 • Gjøres på www.checkin.no og her velger man ønsket betalingsform.

 

Venteliste

 • Dersom ukene blir fulltegnet vil det bli opprettet venteliste med prioritet etter når påmeldingene er mottatt av leiren. Info om plassering på venteliste vil bli sendt ut.

 • Dersom man står på venteliste kan man oppleve å få forespørsel svært kort tid i forkant av oppholdet om man ønsker plassen som er ledig.

 

Avbestilling

 • Du står fritt til å avbestille oppholdet frem til 30. april. Avbestillinger frem til denne datoen belastes et avbestillingsgebyr på kr. 100,-.

 • Ved avbestilling etter 30. april refunderes ikke allerede innbetalt beløp.

 • Avbestilling skal skje skriftlig pr mail til leirskole@bjontegaard.no

 

BARN SOM IKKE PASSER FOR OPPHOLD PÅ LEIREN VIL BLI SENDT HJEM PÅ FORESATTES REGNING

 • Dette gjelder barn som unnlater å innrette seg etter leirens reglement eller viser adferd ovenfor andre barn som er uakseptabel.

 • Ved eventuell hjemsending vil ikke deler av leiravgiften bli refundert og eventuelle merkostnader ved hjemsendelsen vil bli fakturert foresatte.

 

MINIMUM- OG MAKSIMUM ANTALL BARN

 • Minimum antall påmeldte er 15 barn. Dersom leiren avlyses pga for lavt antall påmeldte barn, refunderes allerede innbetalte beløp. Avgjørelse om avlysning tas senest 01.06. og kommuniseres umiddelbart til bestiller for vurdering av endring av leiruke eller tilbakebetaling av depositum.

 • Maksimum antall barn er 60 stk.

 

Under oppholdet gis barna begrenset tilgang til mobilbruk, dette så de ikke skal benytte mobil under dagens program, ta uønskede bilder av hverandre eller bruke sosiale medier på en uønsket måte. Under oppholdet tar leirens ansatte bilder av barna som publiseres på leirens Facebookside, nettside etc. Dette er bilder som viser glimt av dagens program. Foresatte som ikke ønsker at det tas bilder av ens barn må melde i fra om dette ved bestilling av leiropphold.

Priser og betingelser camp wild.png
sidelogo.png
rgf_logo_jpg.jpg

Meld deg på våre arrangementer: 

 • Camp Bjøntegaard Facebook
 • Camp Bjøntegaard Instagram

Bjøntegaard Leirskole og Leirsted AS 
Hanestadveien 1735
2478 Hanestad
Telefon: +47 93 28 96 39
E-post: leirskole@bjontegaard.no

© 2019 by Camp Bjøntegaard

checkin.jpg
rn-tekst-profil.jpg