Ukes-PROGRAM sommer 2019

 

Program for leiruke sommeren 2019 er ikke enda klart. Under er oversikt over lignende program for leir i 2018. 

Etappene og øktene som er definert i programmet har rom for fleksibilitet, og villmarksguidene tar løpende vurderinger opp mot deltagernes dagsform. Vær og vind påvirker også programmet de enkelte dagene: er det skikkelig møkkavær en dag holder vi oss ute i nærheten av basecamp så vi kan trekke innomhus for bespisning, tørking av klær og kos på kvelden.

Programmet som er definert inneholder et stort antall av økter, både rene undervisningsøkter og turer. Varighet på de enkelte øktene kan variere mye ut i fra vær, vind og dagsform, og enkelte økter kan måtte kuttes om man ser det ikke lar seg gjennomføre tidsmessig.

RAMMEPLAN 

Dag 1: Mandag

Deltagerne ankommer Camp Bjøntegaard på Hanestad.

 

Etter ankomst har man en samling hvor man blir kjent med villmarksguidene og alle de andre deltagerne som skal være med på Camp Wild. På ettermiddagen har man en samling med innføring i bruk av kart, kompass og GPS. I tillegg vil man få en gjennomgang av uka: hvor går ruta, hvor er basecamp på Langmaritåsen og hva er programmet for de enkelte dagene.

 

Kvelden tilbringes sammen med de andre deltagerne på Camp Bjøntegaard.

 

Dag 2: Tirsdag

Etter frokost har vi en samling hvor vi går igjennom korrekt bruk av bekledning: hva passer til hvilket vær og ulike aktiviteter, hvilket utstyr må vi ha med oss og hvordan skal vi pakke sekken best?

Ca. kl. 12 har vi avreise til Langmaritåsen: vi går den gamle kirkeveien mellom Øvre Rendal og Hanestad opp lia i retning øst. Terrenget er slak stigning i glissen furuskog. Underveis stopper vi ved et sted som heter Tegnstadsvingen: her tar vi en rast og kikker på beiteskader fra elg og en foringsplass som benyttes for å holde elgen vekk fra hovedveien og jernbanen vinterstid.

 

Etter rasten går terrenget over til å bli mer flatt og preget av myr. Her vil det være øvelser i bruk av kart og kompass, og deltagerne må selv stake ut kursen videre mot Langmaritåsen.

 

Etter ankomst Langmaritåsen vil det gå med en del tid til å etablere leirplassen, komme i gang med matlaging og lage gapahuker og sette opp lavvoer.

 

På kvelden blir det fritid med masse aktiviteter og vi fyrer opp badestampene for de som vil ta et deilig bad. De tøffeste avslutter kanskje kvelden med en dukkert i det iskalde vannet i Stentjønna. Kveldsmaten inntas rundt leirbålet og vi tar en oppsummering av hvordan dagen har vært: hva har vi lært og hva burde vi eventuelt ha gjort annerledes? Vi fordeler også hvem som er ansvarlig for de ulike måltidene gjennom uka samt andre oppgaver som hører til det å drifte en leirplass: ved, vann osv.

 

Dag 3: Onsdag

Etter at frokosten er spist og leirplassen ryddet vil de deles i grupper. Vi holder oss på basecamp og de får være med på:

  • Lære å tenne bål med pinne og bue

  • Lage tennbriketter med råmateriale vi finner i skogen rundt oss

  • Brenne tjære

  • Brenne kullstift

 

På ettermiddagen setter vi kursen mot en liten fjelltopp øst for oss. Her vil vi kunne se inn i dalføret Rendalen og fjellmassivet Sølen vil ruve mot horisonten i øst. Underveis vil det bli øvelse i bruk av kart og kompass.

Kvelden brukes til å prøve fiskelykken i Nordre Slaggtjønna, ta en padletur eller noen av de andre fritidsaktivitetene.

Dag 4: Torsdag

Hele torsdagen skal vi holde oss i nærheten av basecamp og tiden vil gå med til litt undervisning og aktiviteter. Vi skal blant annet:

  • Lage brød i gryte og på steinhelle

  • Lage middagen i kokegrop

  • Innføring i ulike knyter det er kjekt å kunne

  • Innføring i førstehjelp: stoppe blødning, spjelke brudd og lage båre av ting vi finner i skogen

 

På kvelden blir det tid til å bade i stampene, fiske og mye lek og moro. Hvis været tillater det vil vi kikke på stjernehimmelen og lære de ulike stjernetegnene. Kvelden avsluttes rundt leirbålet med en naturquiz. Blir det tid og anledning åpner vi også villmarkskiosken og villmarkskinoen.

 

Dag 5: Fredag

 

Fredag er dagen hvor vi begynner på turen tilbake til Camp Bjøntegaard. Formiddagen vil gå med til å rive leir og pakke egne saker. Leiren skal være i ordentlig stand når vi forlater den: det skal vises tydelig at vi har tatt hensyn til naturen når vi har vært der.

Første etappe av returen går mot Harsjøen som ligger sør for Langmaritåsen. Om været tillater det prøver vi å padle sjøen fra nordenden til sørenden, om ikke tar vi turen rundt sjøen på østsiden. Vi passerer myrdragene ved Klettan og Skarven og setter kursen sørover mot Kivsjøan. Vi stopper ved Fisktjønna litt nord for Kivsjøan og etablerer leirplass for natta her. Her blir det overnatting i gapahuk for alle sammen.

Kvelden går med til matlaging, å prøve fiskelykken og slappe av litt før morgendagens topptur.

 

Dag 6: Lørdag

Etter å ha spist frokost og revet leir setter vi kursen rett sør mot Kivsjøan. Etter å ha svingt innom den vestre sjøen setter vi kursen nordvest mot toppen av Kivfjellet. Her skal vi opp på toppen og veldig tett på tregrensa skal vi besøke et bjørnehi. Kanskje ser vi spor etter bjørnen underveis da området rundt Kivfjellet ofte har besøk av bjørn.

Ved toppen eller bjørnehiet tar vi en lengre rast før vi setter kursen videre ned mot Camp Bjøntegaard.

 

Vi følger Kivdalen nedover og kikker på spor etter utbyggingen av kraftverket som finnes der. Vi snakker om vannkraft og hvilke positive og negative konsekvenser slike inngrep har for naturen. Om kreftene holder kan vi svinge oppom toppen av Hanakampen før vi setter kursen ned Kivdalen.

På kvelden er det felles avslutning sammen med de andre som har vært på sommerleir på Camp Bjøntegaard, og det er utdeling av villmarksdiplom i storlavvoen. Resten av kvelden går med til grilling og aktiviteter sammen med de andre på leiren.

Dag 7: Søndag

Søndag er dagen for hjemreise. Etter vask av rom og pakking av all bagasje er det tid for å ta farvel med leiren.

Ukesprogram campwild.png
sidelogo.png
rgf_logo_jpg.jpg

Meld deg på våre arrangementer: 

  • Camp Bjøntegaard Facebook
  • Camp Bjøntegaard Instagram

Bjøntegaard Leirskole og Leirsted AS 
Hanestadveien 1735
2478 Hanestad
Telefon: +47 93 28 96 39
E-post: leirskole@bjontegaard.no

© 2019 by Camp Bjøntegaard

checkin.jpg
rn-tekst-profil.jpg