Hovedrammer leirskole.png

Undervisningsopplegg

All undervisning skjer utendørs og vi tilstreber størst mulig egenaktivitet fra elevene: læring gjennom erfaring! Det er mulig å velge mellom et stort antall undervisningsøkter innenfor disse hovedområdene:

 • Hvordan ferdes i naturen: bruk av kart, kompass og orientering etter naturens egne tegn, førstehjelp på ulike nivåer

 • Is og vann former landskapet: området har mange synlige spor etter istiden da Nedre Glomsjø dekket dalen, elva Tegninga med fossefall og aktive jettegryter og Jutulhogget, en av Nord-Europas største canyoner

 • Naturen som ressurs:

  • Skogsdrift fra eldre og nyere tid med bruk av forskjellige redskaper. Brenning av tjære og kullstift

  • Vannkraft: besøk i et minikraftverk og vi ser på sporene som kraftverket lager i naturen

  • Jakt og fiskekultur i innlandet

 

 • Villmarksliv med mulighet for overnatting i gapahuk eller lavvo

 

 • Flora og fauna; fra dalbunnen til snaufjellet hvor vi møter alt fra fisk i Glomma til de fire store rovdyrene våre som ferdes i området

sidelogo.png
rgf_logo_jpg.jpg

Meld deg på våre arrangementer: 

 • Camp Bjøntegaard Facebook
 • Camp Bjøntegaard Instagram

Bjøntegaard Leirskole og Leirsted AS 
Hanestadveien 1735
2478 Hanestad
Telefon: +47 93 28 96 39
E-post: leirskole@bjontegaard.no

© 2019 by Camp Bjøntegaard

checkin.jpg
rn-tekst-profil.jpg